• 120 Hồng Bàng,
    Phường 12, Quận 5, TP.HCM
  • Hotline
    028 3855 0207

Phòng chức năng

Phòng Quản Lý Chất Lượng

Chất lượng khám, điều trị bệnh là vấn đề được cộng đồng và cả xã hội hết sức quan tâm, bởi nó có tác động trực tiếp đến người bệnh và ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của nhiều người; đặc biệt là những người ốm đau phải nhập…

Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp

Phòng kế hoạch tổng hợp là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Phó Giám Đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Phó Giám Đốc về Kế hoạch hoạt động của các khoa/phòng; đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy chế bệnh viện và…

Phòng Công Tác Xã Hội

– Hỗ trợ, giúp đỡ các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện. – Vận động sự tham gia ủng hộ từ các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân và các nhà hảo tâm hỗ trợ các bệnh nhân có hoàn cảnh khó…

Phòng Tài chính Kế toán

A.CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN TRONG BV: – Thu thập, xử lý thông tin số liệu kế toán nhằm phục vụ công tác đánh giá kết quả hoạt động của BV – Kiểm tra giám sát các khoản thu chi tài chính, các nghĩa vụ…

Phòng Hành Chính Quản Trị

Phòng hành chính quản trị là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ công tác hành chính trong Bệnh viện.

Phòng Điều Dưỡng

PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG BỆNH VIỆN PHẠM NGỌC THẠCH…

Phòng Chỉ Đạo Tuyến

Phòng Chỉ đạo tuyến – bệnh viện Phạm Ngọc Thạch phụ trách hoạt động phòng chống lao và các dự án tại Tp. HCM và 9 tỉnh Miền Đông Nam bộ (Khánh Hòa, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước,…

Phòng vật tư

Phòng Vật Tư Thiết Bị Y Tế là phòng chức năng trực thuộc Ban Giám đốc bệnh viện, chịu trách nhiệm về quản lý việc sử dụng toàn bộ các vật tư y dụng cụ, hoá chất và thiết bị y tế của bệnh viện.