• 120 Hồng Bàng,
    Phường 12, Quận 5, TP.HCM
  • Hotline
    028 3855 0207

Tổng quan Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch.