• 120 Hồng Bàng,
    Phường 12, Quận 5, TP.HCM
  • Hotline
    028 3855 0207

Khuyến cáo

7 KHUYẾN CÁO CỦA BỘ NGOẠI GIAO ĐỐI VỚI CÔNG DÂN VIỆT NAM TRƯỚC DỊCH…

Khuyến cáo của Bộ Ngoại giao nêu rõ: 1. Đối với những người đang ở Việt Nam: tuân thủ khuyến cáo của các cơ quan chức năng về việc không ra nước ngoài, nhất là các vùng đang có dịch. 2. Đối với những người đang ở nước ngoài: (i)…

Khuyến cáo về COVID-19

Nguồn thông tin từ Bộ Y Tế.