• 120 Hồng Bàng,
    Phường 12, Quận 5, TP.HCM
  • Hotline
    028 3855 0207

Khoa B2

Phát triển – Năng động – Tận tâm I. Chức năng và nhiệm vụ Chúng tôi có nhiệm vụ chẩn đoán và điều trị bệnh nhân nội trú với các thể bệnh lao phức tạp như: Lao màng não Lao cột sống có biến chứng thần kinh Lao…