• 120 Hồng Bàng,
    Phường 12, Quận 5, TP.HCM
  • Hotline
    028 3855 0207

Quản lý chất lượng

TẬP HUẤN TRỰC TUYẾN BÁO CÁO SỰ CỐ Y KHOA, THỰC HÀNH 5S, HƯỚNG DẪN…

Nhằm nâng cao chất lượng bệnh viện, Phòng Quản lý chất lượng đã tổ chức tái tập huấn cho tất cả các cán bộ, nhân viên bệnh viện về Công tác Báo cáo sự cố Y khoa, thực hành 5S, hướng dẫn xây dựng lưu đồ (Flow chart).

BỆNH VIỆN PHẠM NGỌC THẠCH ĐƯỢC PHÉP THỰC HIỆN XÉT NGHIỆM KHẲNG ĐỊNH SARS-COV-2

Ngày 14 tháng 9 năm 2020, Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh (được Bộ Y tế giao nhiệm vụ đánh giá, công nhận) đã ban hành các Quyết định số 624/QĐ-PAS, 625/QĐ-PAS, 626/QĐ-PAS về cấp Giấy chứng nhận đủ năng lực xét nghiệm khẳng định SARS-CoV-2 đối với 03…

BỆNH VIỆN PHẠM NGỌC THẠCH LÀ BỆNH VIỆN AN TOÀN

Chiều ngày 08 tháng 9 năm 2020, Đoàn kiểm tra phòng, chống COVID-19 của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã đến để đánh giá về mức độ an toàn sàng lọc phòng, chống dịch COVID-19 và các bệnh viêm đường hô hấp cấp tại bệnh viện Phạm…

Giảm thiểu chất thải nhựa tại bệnh viện Phạm Ngọc Thạch

      Thực hiện chỉ thị 08/CT-BYT ngày 29 tháng 7 năm 2019 của Bộ Y tế về giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế và kế hoạch số 4744/KH-SYT ngày 05 tháng 09 năm 2019 của Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh về kế hoạch…

Triển khai khảo sát trải nghiệm người bệnh trong thời gian điều trị nội trú…

      Căn cứ công văn số 1729/SYT-NVY ngày 04 tháng 04 năm 2019 của Sở Y tế TP Hồ Chí Minh về việc triển khai khảo sát trải nghiệm người bệnh trong thời gian điều trị nội trú tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố Hồ…