Phòng Hành Chính Quản Trị

1.GIỚI THIỆU PHÒNG HCQT:

Phòng hành chính quản trị là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ công tác hành chính trong Bệnh viện.

 

2.NHIỆM VỤ,CHỨC NĂNG CỦA PHÒNG HCQT:

Căn cứ kế hoạch công tác của Bệnh viện, lập kế hoạch công tác của phòng để trình giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện

– Lập kế hoạch cung ứng vật tư, trang thiết bị thông dụng cho các khoa, phòng trong Bệnh viện theo kế hoạch đã được phê duyệt, đảm bảo đầy đủ, đúng chủng loại, đúng quy định về quản lý tài chính.

– Tổ chức tốt công tác quản lý có hệ thống các công văn đi và đến của Bệnh viện, hệ thống bảo quản lưu trử hồ sơ, con dấu theo quy định, giữ  bí mật các văn bản. Đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc của Bệnh viện.

– Đảm bảo công tác tiếp khách phục vụ các buổi hội họp, hội nghị toàn Bệnh viên.

– Quản lý nhà cửa kho tàng, vật tư, thiết bị thông dụng của Bệnh viện.

– Quản lý các phương tiện vận tải, điều động xe ô tô cấp cứu đúng quy định

– Tổ chức việc thực hiện sửa chữa nhà cửa, sửa chữa nhỏ theo kế hoạch

– Đảm bảo cung cấp nước sạch và sửa chữa hệ thống cấp thoát nước.

– Đảm bảo vệ sinh ngoại cảnh sạch – đẹp, hệ thống cống rảnh thông thoát.

– Định kỳ kiểm tra vệ sinh chung trong Bệnh viện

– Tham gia kiểm tra công tác bảo hộ lao động trong Bệnh viện

– Xây định mức tiêu hao vật tư thông dụng để trình Giám đốc Bệnh viện duyệt và tổ chức thực hiện kiểm tra đôn đốc việc sử dụng hợp lý có hiệu quả, chống thất thoát lãng phí.

– Bảo vệ trật tự an ninh trong cơ quan

– Bảo quản vật tư – xuất – nhập kho chính xác theo quy định của Nhà nước

– Thanh lý tài sản hư hỏng kịp thời đúng nguyên tắc, quy định của Nhà nước

– Quản lý tốt sử dụng điện nước trên tinh thần tiết kiệm

– Nạp các báo cáo kịp thời

– Phòng tổ chức giao ban hàng tuần, phân công việc cụ thể cho từng cán bộ, nhân viên Trưởng phó phòng luôn kiểm tra đôn đốc anh chị em làm việc tạo mối quan hệ tốt với các khoa phòng.

– Kịp thời nắm bắt những đề xuất của các khoa, kiểm tra hàng ngày đột xuất trong công tác sử dụng điện, nước với tinh thần tiết kiệm.

– Phối hợp với cơ quan chức năng trên địa bàn ổn định về công tác An ninh trật tự. Công an phường 9, phường 12 Quận 5.

 

3.TỔ CHỨC PHÒNG HCQT:

  • Phòng HCQT có 4 tổ
  • Tổ sửa chữa
  • Tổ công xa
  • Tổ vệ sinh ngoại cảnh, vệ sinh trong nhà, công tác đội
  • Tổ hành chính: Gồm có các bộ phận

             Bộ phận tiếp liệu, mua sắm, quản lý tài sản

             Bộ phận văn thư, lưu trữ, thống kê, báo cáo

             Xây dựng

             Kho vật tư

 

4.HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG:

TỈA NHÁNH CÂY TRONG KHUÔN VIÊN BỆNH VIỆN

CHĂM SÓC CÂY CẢNH

VỆ SINH NGOẠI CẢNH TRONG KHUÔN VIÊN BỆNH VIỆN

( TỔ VỆ SINH – NGOẠI CẢNH THỰC HIỆN)

  

SỬA CHỮA – LẮP ĐẶT HỆ THỐNG KHÓA – ĐIỆN VẬN HÀNH KHU KHÁM BỆNH MỚI

(TỔ SỬA CHỮA THỰC HIỆN)

 

PHỤC VỤ TEA BREAK CHO ĐẠI BIỂU VỀ HỘI NGHỊ – HỘI THẢO CỦA BỆNH VIỆN

(TỔ MUA SẮM THỰC HIỆN)