Phòng Chỉ Đạo Tuyến

 

 1. Giới thiệu
 • Trước 1987 là Tổ chương trình chống lao
 • Từ sau 1987 là Phòng Chỉ đạo chương trình chống lao
 • Đến năm 1998 đổi tên thành Phòng Chỉ đạo các chương trình lao và bệnh phổi ngoài lao (gọi tắt là Phòng Chỉ đạo chương trình)
 • Hiện nay là Phòng Chỉ đạo tuyến
 1. Chức năng – nhiệm vụ

Phòng Chỉ đạo tuyến – bệnh viện Phạm Ngọc Thạch phụ trách hoạt động phòng chống lao và các dự án tại Tp. HCM và 9 tỉnh Miền Đông Nam bộ (Khánh Hòa, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh)

 1. Chức năng
 • Quản lý, điều phối, triển khai các hoạt động phòng chống lao và các dự án trên khu vực phụ trách;
 • Phối hợp và thực hiện nghiên cứu khoa học;
 • Phối hợp và thực hiện đào tạo, huấn luyện.
 1. Nhiệm vụ
 • Lập kế hoạch hoạt động hàng năm, 5 năm. Tổ chức huy động đảm bảo nguồn lực cho hoạt động chống lao tại Tp. HCM;
 • Tổ chức triển khai các hoạt động phòng chống bệnh lao được phê duyệt từ nguồn kinh phí trung ương và địa phương đúng mục tiêu, đảm bảo hiệu quả trên địa bàn phụ trách;
 • Tổ chức huy động xã hội, truyền thông vận động cho công tác phòng chống bệnh lao. Phối hợp với các tổ chức xã hội, các đối tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về bệnh lao, tránh kỳ thị xã hội;
 • Tham mưu Sở Y tế và giữ vai trò điều phối hoạt động chống lao tất cả các đơn vị y tế công và y tế tư, đảm bảo duy trì và nâng cao năng lực hoạt động chống lao các tuyến nhất là tuyến quận huyện. Lồng ghép tối đa hoạt động chống lao vào các hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu tại tuyến cơ sở;
 • Đảm bảo chất lượng các phòng xét nghiệm trên địa bàn bao gồm cả các điểm kính tại các bệnh viện đa khoa, bệnh viện tư, tổ lao trong các đơn vị TT06, tăng cường năng lực phòng xét nghiệm tuyến tỉnh đáp ứng yêu cầu giải quyết các thách thức mới như: Lao/HIV, lao kháng thuốc (kỹ thuật nuôi cấy, Xpert MTB/RFI, sinh học phân tử…);
 • Lập kế hoạch đào tạo, tập huấn, tái tập huấn và phát triển nguồn nhân lực chống lao cho tuyến quận huyện, các đối tác y tế công tư trên địa bàn phụ trách;
 • Dự trù, quản lý, phân phối, điều chuyển thuốc, vật tư trang thiết bị đầy đủ, hợp lý;
 • Hỗ trợ chẩn đoán và điều trị người bệnh quá khả năng tuyến dưới, đặc biệt là bệnh nhân lao đa kháng thuốc, bệnh nhân lao nhi. Hỗ trợ chẩn đoán, điều trị, tái khám cho bệnh nhân tỉnh lân cận về lao đa kháng, tiền siêu kháng;
 • Kiểm tra – giám sát (định kỳ, đột xuất), hỗ trợ tuyến quận huyện, các đối tác và các điểm kính ở các cơ sở công, y tế tư, tổ lao trong các đơn vị thuộc TT06;
 • Kiểm tra – giám sát lồng ghép hoạt động phòng chống lao và các dự án tại các tỉnh trên khu vực phụ trách;
 • Sử dụng, khai thác tốt các phần mềm Vitimes, eTB manager trong quản lý số liệu lao thường và lao kháng thuốc;
 • Triển khai, phối hợp triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học;
 • Giải quyết các vấn đề cụ thể trong quá trình triển khai chương trình phòng chống lao tại khu vực phụ trách;
 • Định kỳ giao ban đánh giá hoạt động phòng chống lao và các dự án trên khu vực phụ trách;
 • Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo qui định;
 • Thực hiện công tác thi đua khen thưởng, động viên khuyến khích các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống bệnh lao.
 • Quản lý phòng khám lao – bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (khám và điều trị bệnh lao, cập nhật số liệu, thực hiện báo cáo).
 1. Tổ chức

Quản lý chung:

                   Trưởng phòng: BSCKII – Trương Văn Vĩnh

                   Phó phòng: BSCKI – Lê Phước Hùng

Các tổ chức năng:

 1. Tổ Kế hoạch – Nghiệp vụ
 2. Tổ Thống kê
 3. Tổ Hành chính – Hậu cần – Dược
 4. Tổ Truyền thông sức khỏe – Đào tạo huấn luyện
 5. Tổ Lao đa kháng thuốc (MDR) – Lao trẻ em – TT06
 6. Tổ Lao/HIV
 7. Tổ Phối hợp y tế công – tư (PPM)
 8. Phương hướng hoạt động 2018
 • Các hoạt động và nhiệm vụ như trên;
 • Phối hợp cùng Dự án phòng chống lao quốc gia thực hiện điều tra dịch tễ lao lần 2 của Việt Nam tại Tp. HCM và các tỉnh phía nam