• 120 Hồng Bàng,
    Phường 12, Quận 5, TP.HCM
  • Hotline
    028 3855 0207

Nghiên cứu khoa học

PHẢN ỨNG VỚI THUỐC CHỐNG LAO Ở CÁC BỆNH NHÂN ĐANG ĐIỀU TRỊ LAO: NGHIÊN…

Nguyễn Thị Bích Yến, Nguyễn Huy Dũng, Thái Hồng Hà, Lê Tự Phương Thảo, Nguyễn Hữu Lân…

VIÊM GAN SIÊU VI VÀ NHIỄM ĐỘC GAN Ở BỆNH NHÂN ĐIỀU TRỊ LAO TẠI…

Nguyễn Thị Bích Yến, Nguyễn Huy Dũng, Nguyễn Hữu Lân, Lê Tự Phương Thảo, Nguyễn Thanh Hiệp…

GIÁ TRỊ CHẨN ĐOÁN TRÀN DỊCH MÀNG PHỔI CỦA XÉT NGHIỆM TẾ BÀO HỌC DỊCH…

Nguyễn Huy Dũng, Nguyễn Hữu Lân, Trần Ngọc Thạch, Nguyễn Vĩnh Gia…

ĐỐT U PHỔI ÁC TÍNH BẰNG SÓNG CAO TẦN Ở BỆNH NHÂN KHÔNG THỂ PHẪU…

Đinh Trọng Toàn, Nguyễn Đức Bằng, Nguyễn Huy Dũng, Lê Tự Phương Thảo , Nguyễn Thanh Hiệp, Nguyễn Hữu Lân…

BIẾN CHỨNG CỦA ĐIỀU TRỊ PHÒNG NGỪA TÁI PHÁT TRÀN KHÍ MÀNG PHỔI TỰ PHÁT…

Hoàng Thị Quý, Nguyễn Hữu Lân, Trần Ngọc Thạch, Cao Hữu Hiệp, Nguyễn Huy Dũng…

HÌNH ẢNH LÂM SÀNG VÀ THÔNG TIN DỊCH NÃO TUỶ Ở BỆNH NHÂN VIÊM MÀNG…

Lê Tự Phương Thảo, Nguyễn Huy Dũng, Nguyễn Thanh Hiệp, Nguyễn Hữu Lân…