KHẢ NĂNG CHẨN ĐOÁN TÍNH AN TOÀN CỦA SINH THIẾT PHỔI XUYÊN THÀNH NGỰC DƯỚI HƯỚNG DẪN CHỤP CẮT LỚP ĐIỆN TOÁN TRONG U PHỔI VÀ U TRUNG THẤT SAU SOI PHẾ QUẢN ỐNG MỀM ÂM TÍNH

http://khaosat.yds.edu.vn/tcyh/?Content=ChiTietBai&idBai=8163