VIÊM GAN SIÊU VI VÀ NHIỄM ĐỘC GAN Ở BỆNH NHÂN ĐIỀU TRỊ LAO TẠI BỆNH VIỆN PHẠM NGỌC THẠCH

http://khaosat.yds.edu.vn/tcyh/?Content=ChiTietBai&idBai=12188