• 120 Hồng Bàng,
    Phường 12, Quận 5, TP.HCM
  • Hotline
    028 3855 0207

Các nghiên cứu khoa học trong nước

U TRUNG MẠC ÁC TÍNH MÀNG PHỔI: HÌNH ẢNH LÂM SÀNG- BỆNH HỌC QUA NGHIÊN…

Nguyễn Hữu Lân, Nguyễn Huy Dũng, Lê Tự Phương Thảo, Nguyễn Thanh Hiệp, Nguyễn Sơn Lam…

LAO MÀNG NÃO Ở NGƯỜI NHIỄM HAY KHÔNG NHIỄM HIV: HÌNH ẢNH LÂM SÀNG, THAY…

Lê Tự Phương Thảo, Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Huy Dũng, Nguyễn Thanh Hiệp, Nguyễn Hữu Lân…

TÍNH AN TOÀN CỦA ĐIỀU TRỊ PHÒNG NGỪA TÁI PHÁT TRÀN KHÍ MÀNG PHỔI TỰ…

Nguyễn Hữu Lân, Nguyễn Huy Dũng, Trần Ngọc Thạch, Hoàng Thị Quy…

CARCINÔM THẦN KINH-NỘI TIẾT TẾ BÀO LỚN: NGHIÊN CỨU LÂM SÀNG-BỆNH LÝ 31 TRƯỜNG HỢP

Nguyễn Hữu Lân, Nguyễn Sơn Lam, Lê Tự Phương Thảo, Nguyễn Huy Dũng…

KHẢO SÁT MỘT SỐ YẾU TỐ DỊCH TỄ HỌC LIÊN QUAN TỚI U TRUNG MẠC…

Nguyễn Sơn Lam, Vũ Thị Hiếu, Nguyễn Huy Dũng, Nguyễn Hữu Lân, Lê Tự Phương Thảo…