HỘI THẢO CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ, QUẢN LÝ UNG THƯ PHỔI TẠI PHÒNG KHÁM UNG BƯỚU PHẠM NGỌC THẠCH