CẬP NHẬT CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH VIÊM PHỔI

Đặng Thị Minh Hà, Võ Thị Bích Liên, Nguyễn Hữu Lân.

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch