CẬP NHẬT CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH VIÊM PHỔI

CẬP NHẬT CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH VIÊM PHỔI

Đặng Thị Minh Hà, Võ Thị Bích Liên, Nguyễn Hữu Lân.

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch