HỘI THẢO CẬP NHẬT UNG THƯ PHỔI , BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH

Nhằm mục tiêu cập nhật và nâng cao kiến thức chuyên môn cho các bác sĩ đang công tác tại bệnh viện Phạm Ngọc Thạch và các bác sĩ tại các bệnh viện trong địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch tiến hành tổ chức hội thảo << Cập nhật Ung thư phổi , Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính >> vào ngày 18-11-2020 tại hội trường A.

Người trình bày : 

  1. THỰC HÀNH GOLD 2020: Tập trung vào các đợt cấp Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính – Ts Bs NGUYỄN HỮU LÂN Giám đốc BV PHẠM NGỌC THẠCH
  2. Cập nhật hướng dẫn của ERS 2020 về sử dụng LAMA/LABA  – Trưởng khoa C4 – NG THANH VÂN TUYÊN BV PHẠM NGỌC THẠCH
  3. Lựa chọn dụng cụ hít phù hợp cho bệnh nhân BPTNMT – Ths.Bs NG HỒNG ĐỨC  
  4. Vai trò Afatinib trong điều trị K phổi tế bào vảy – Bs CKII .LÊ ĐÌNH THÔNG BV PHẠM NGỌC THẠCH
  5. Kiểm soát di căn não và vai trò xạ trị UTPKTBN – TS. BS LÊ TUẤN ANH
  6. Kỹ thuật chẩn đoán kiểm soát miễn dịch PD-L11 – Ths.Bs NG SƠN LAM BV PHẠM NGỌC THẠCH

 

https://drive.google.com/drive/folders/1q0G6WmC1yg2KuVzHAmBiC9x2c1i29LmT?usp=sharing