Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch tiếp đón đoàn đại biểu CDC Hoa Kỳ