TẬP HUẤN CHUYÊN MÔN VỀ KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN CHO MẠNG LƯỚI KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN BỆNH VIỆN

TẬP HUẤN CHUYÊN MÔN VỀ KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN CHO MẠNG LƯỚI KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN BỆNH VIỆN

Nhằm thực hiện việc cập nhật kiến thức chuyên môn về Kiểm soát nhiễm khuẩn cho Mạng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện.

Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn tổ chức tiến hành tái tập huấn, cập nhật kiến thức chuyên môn về kiểm soát nhiễm khuẩn cho tất cả thành viên của Mạng lưới Kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện vào 02 ngày 30/9/2020 và 07/10/2020.

Nội dung tập huấn:

– Cập nhật các Quy trình, Hướng dẫn về Kiểm soát nhiễm khuẩn năm 2020.

– Phòng ngừa chuẩn – Vệ sinh tay – Nhiễm khuẩn bệnh viện.

– Sử dụng Phương tiện phòng hộ cá nhân.

– Kiểm soát lây nhiễm lao.

Một số hình ảnh tập huấn năm 2020:

 

 

                                                                            KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN