HƯỞNG ỨNG NGÀY THẾ GIỚI RỬA TAY VỚI XÀ PHÒNG 15/10/2020

HƯỞNG ỨNG NGÀY THẾ GIỚI RỬA TAY VỚI XÀ PHÒNG 15/10/2020

Hưởng ứng cuộc vận động toàn cầu tham gia chiến dịch “Bảo vệ sự sống: Hãy vệ sinh tay” của Tổ chức Y tế thế giới, trong bối cảnh Năm của Điều dưỡng và Hộ sinh, nhằm mục đích tôn vinh các điều dưỡng và hộ sinh như những anh hùng tiền tuyến xứng đáng được công nhận và đánh giá cao, làm nổi bật vai trò quan trọng của họ trong phòng chống nhiễm khuẩn;

Hưởng ứng Ngày thế giới rửa tay với xà phòng 15/10/2020 “Rửa tay với xà phòng – Cùng hành động vì sức khỏe”.

Ngày 14/10/2020, bệnh viện Phạm Ngọc Thạch tổ chức “Ngày Hội vệ sinh tay năm 2020”, nhằm phát động chiến dịch vệ sinh tay trong toàn bệnh viện. Thành phần tham gia: Các thành viên Hội đồng; Mạng lưới Kiểm soát nhiễm khuẩn; Lãnh đạo các khoa/phòng cùng hơn 100 nhân viên trong bệnh viên.

Nội dung tóm tắt:

– Giới thiệu sơ lược về lịch sử vệ sinh tay.

– Hướng dẫn thực hành Vệ sinh tay.

– Các khoa/phòng  góp ý, thảo luận và cam kết tăng tỷ lệ tuân thủ vệ sinh tay của mỗi khoa/phòng, góp phần giảm thiểu nhiễm khuẩn bệnh viện, xây dựng môi trường bệnh viện Phạm Ngọc Thạch an toàn, xanh – sạch – đẹp.

Một số hình ảnh Ngày Hội vệ sinh tay năm 2020:

 

 

 

 

 

 

 


 

 

                                                                                                         KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN