Thông báo về việc công bố Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe, Lần 4