Khoa Gây mê Hồi sức

     Gây mê hồi sức là một chuyên khoa giúp cho người bệnh trải qua cuộc phẫu thuật, thủ thuật mất đi cảm giác đau trong trạng thái ngủ mê hoặc trong một số trường hợp người bệnh vẫn còn tỉnh. Trong và sau phẫu thuật, thủ thuật, người bệnh sẽ được bác sĩ và điều dưỡng gây mê hồi sức theo dõi sát sao, chăm sóc chu đáo, điều trị kịp thời để đảm bảo an toàn cho người bệnh.

Nhân viên gây mê theo dõi sát sao người bệnh trong lúc phẫu thuật

I. NHÂN SỰ

– Trưởng khoa: Thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa II Trương Kim Minh.

– Điều dưỡng trưởng khoa: Cử nhân điều dưỡng Nguyễn Thị Hoàng Oanh.

– Bác sĩ: 03, trong đó có 01 Thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2, 01 Thạc sĩ bác sĩ, 01 bác sĩ.

– Điều dưỡng, kỹ thuật viên: 21.

– Nhân viên khác: 02.


Trưởng khoa: ThS.BS.CKII Trương Kim Minh


Điều dưỡng trưởng khoa: CN.ĐD. Nguyễn Thị Hoàng Oanh

Đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng khoa Gây mê hồi sức

Tập thể nhân viên khoa Gây mê hồi sức

II. TỔ CHỨC BỘ MÁY

III. CHỨC NĂNG

     Khoa Gây mê – hồi sức là khoa lâm sàng, có chức năng thực hiện công tác gây mê hồi sức trước, trong, sau phẫu thuật và một số thủ thuật đối với người bệnh theo đúng quy định chuyên môn kỹ thuật đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, với phương châm “An toàn – Hiệu quả – Hồi phục sớm”.

IV. NHIỆM VỤ

  1. Thực hiện quy trình chuyên môn gây mê – hồi sức đã được Bộ y tế và Giám đốc bệnh viện phê duyệt;
  2. Xây dựng kế hoạch phát triển hoạt động gây mê hồi sức trong bệnh viện;
  3. Tổ chức thực hiện các hoạt động về gây mê hồi sức theo đúng quy định chuyên môn kỹ thuật đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
  4. Phối hợp với các khoa phòng có liên quan trong bệnh viện để tăng cường chất lượng và hiệu quả trong công tác gây mê hồi sức, đảm bảo an toàn cho người bệnh;
  5. Đào tạo, tham gia đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật, tham gia nghiên cứu khoa học, chỉ đạo tuyến, hợp tác quốc tế về lĩnh vực gây mê hồi sức;
  6. Tham gia quản lý kinh tế y tế trong đơn vị;
  7. Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị được giao theo đúng quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của bệnh viện.

V. CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Hành chính

a) Theo dõi, thống kê, tổng hợp, báo cáo về các hoạt động chuyên môn;

b) Theo dõi, thống kê, tổng hợp, báo cáo về cập nhật, sử dụng trang thiết bị, vật tư y tế tiêu hao, thuốc và hóa chất;

c) Theo dõi nhân lực và các công tác hành chính khác tại khoa.

2. Khám tiền

a) Khám tiền mê để chuẩn bị người bệnh trước khi phẫu thuật, thủ thuật;

b) Khám tiền mê do bác sỹ gây mê hồi sức thực hiện tại bộ phận khám tiền mê hoặc tại khu phẫu thuật hoặc tại khoa có người bệnh phải phẫu thuật, thủ thuật tùy thuộc vào điều kiện của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và tình trạng bệnh lý của người bệnh;

c) Khám tiền mê được thực hiện trong khoảng thời gian từ 01 đến 07 ngày trước khi người bệnh được phẫu thuật, thủ thuật (trừ trường hợp cấp cứu);

d) Bác sỹ khám tiền mê có quyền yêu cầu bổ sung xét nghiệm hoặc tổ chức hội chẩn và phải ghi chép đầy đủ vào hồ sơ bệnh án để thực hiện;

đ) Bác sỹ khám tiền mê có trách nhiệm thông báo và thảo luận với người thực hiện phẫu thuật, thủ thuật, người sẽ thực hiện gây mê hồi sức về các nguy cơ, biến chứng có thể xảy ra liên quan đến gây mê hồi sức; giải thích về nguy cơ và lợi ích liên quan đến gây mê hồi sức cho người bệnh hoặc người đại diện hợp pháp của người bệnh trước khi ký giấy cam đoan chấp nhận phẫu thuật, thủ thuật và gây mê hồi sức.

3. Phòng mổ

a) Chuẩn bị nhân lực, bàn phẫu thuật, trang thiết bị, thuốc, vật tư y tế tiêu hao đầy đủ và sẵn sàng để thực hiện phẫu thuật, thủ thuật cho người bệnh;

b) Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ bệnh án, tình trạng người bệnh và các điều kiện chuẩn bị bắt buộc để bảo đảm đúng người bệnh và xác định đúng vị trí giải phẫu cần phẫu thuật, thủ thuật;

c) Thực hiện các phương pháp gây mê hồi sức phù hợp với phẫu thuật, thủ thuật với sự tham gia của bác sỹ và các điều dưỡng viên gây mê hồi sức, điều dưỡng dụng cụ và các nhân viên khác theo yêu cầu của bác sỹ gây mê hồi sức;

đ) Thực hiện công tác kiểm soát nhiễm khuẩn theo quy định.


Phòng mổ khoa Gây mê hồi sức

4. Hồi tỉnh

a) Tiếp nhận và đánh giá tình trạng của người bệnh;

b) Xử trí, điều trị tích cực để giúp người bệnh mau chóng hồi tỉnh;

c) Điều trị chống đau sau phẫu thuật, thủ thuật;

d) Theo dõi, phát hiện, xử trí biến chứng bất thường nếu có đối với người bệnh;

đ) Đánh giá tình trạng người bệnh để chuyển về bộ phận hồi sức ngoại khoa hoặc chuyển đến các khoa liên quan khác.

5. Hồi sức ngoại khoa

a) Tiếp nhận người bệnh từ bộ phận hồi tỉnh hoặc từ các bộ phận khác chuyển đến;

b) Theo dõi, chẩn đoán, điều trị tích cực và chăm sóc toàn diện người bệnh;

c) Đánh giá tình trạng người bệnh để chuyển về khoa lâm sàng hoặc bộ phận khác hoặc chuyển viện, xuất viện.

Hồi sức ngoại khoa

6. Chống đau

a) Khám, tư vấn, xử trí chống đau cho người bệnh trước phẫu thuật, sau phẫu thuật và các trường hợp đau cấp và mạn tính sau mổ khác;

b) Trước khi thực hiện kỹ thuật chống đau phải thông báo, giải thích cho người bệnh hoặc người đại diện hợp pháp của người bệnh về kỹ thuật, phương pháp chống đau sẽ thực hiện;

c) Theo dõi, xử trí các biến chứng, tác dụng không mong muốn nếu có của phương pháp, kỹ thuật chống đau theo sự phân công của Trưởng khoa.

Tủ thuốc hồi sức ngoại khoa

VI. CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ TRANG THIẾT BỊ

Cơ sở vật chất khang trang, sạch, đẹp. Cùng với trang thiết bị và phương tiện đầy đủ, hiện đại… đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn của cấp thẩm quyền quy định nhằm chăm sóc, điều trị và phục vụ người bệnh chu đáo.

Phòng mổ khang trang, sạch, đẹp với đầy đủ phương tiện gây mê hồi sức

Máy gây mê hiện đại


Máy giúp thở hiện đại ở hồi sức ngoại khoa

Xe đẩy thuốc và y dụng cụ cấp cứu người bệnh

VII. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN:

– Bộ phận Gây mê hồi sức trực thuộc khoa Ngoại Lồng ngực được thành lập theo công văn số 320/SYT-TCCB ngày 26/01/2005 của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, đảm nhận nhiệm vụ gây mê hồi sức cho người bệnh có chỉ định thực hiện phẫu thuật, thủ thuật tại bệnh viện Phạm Ngọc Thạch.

– Khoa Gây mê hồi sức chính thức được thành lập theo quyết định số 764/QĐ-PNT ngày 04/9/2018 của Giám đốc bệnh viện Phạm Ngọc Thạch sau khi được sự chấp thuận của Sở Y Tế thành phố Hồ Chí Minh.

– Qua hơn 13 năm hình thành và phát triển, với mục tiêu lấy người bệnh làm trung tâm, khoa Gây mê hồi sức đã thực hiện các nhiệm vụ như sau:

– Số lượt người bệnh được thực hiện phẫu thuật, thủ thuật ngày càng tăng, với mức tăng trung bình khoảng 16%. Trong 10 năm gần đây, số lượt người bệnh phẫu thuật, thủ thuật đã tăng gấp 3 lần, từ 470 trường hợp trong năm 2008 tăng lên 1693 trường hợp trong năm 2017 (bảng 1). Điều này cho thấy, chất lượng hoạt động của khoa Ngoại lồng ngực, mà trong đó gây mê hồi sức là một bộ phận không thể tách rời, ngày càng thu hút nhiều người bệnh đặt niềm tin vào năng lực chuyên môn của bệnh viện.

Năm

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

 Số lượt bn

470

528

596

718

859

929

1269

1491

1527

1693

Bảng 1: Số lượt bệnh nhân được phẫu thuật, thủ thuật từ năm 2008 – 2017

– Hoàn chỉnh và cập nhật quy trình về gây mê hồi sức theo quy định của Bộ y tế;

– Phối hợp với khoa Nội soi phế quản, khoa Chẩn đoán hình ảnh và khoa Hồi sức tích cực – chống độc thực hiện quy trình gây mê hồi sức theo yêu cầu kỹ thuật chuyên môn của từng chuyên khoa;

– Thăm khám đánh giá hô hấp trước gây mê cho người bệnh của các bệnh viện khác gửi đến khám tại khoa khám;

– Hội chẩn về hô hấp trước gây mê cho người bệnh tại các bệnh viện khác;

– Hỗ trợ kỹ thuật gây mê hồi sức cho các bệnh viện khác khi có yêu cầu;

– Tham gia đào tạo, hỗ trợ tuyến dưới về gây mê – hồi sức;

– Phối hợp với trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, Hội Gây mê hồi sức thành phố Hô Chí Minh và Hội Bệnh phổi Pháp – Việt tổ chức tập huấn, đào tạo và hội thảo về gây mê hồi sức trong phẫu thuật lồng ngực cho các bác sĩ, điều dưỡng công tác tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khác.

– Hưởng ứng và tham gia tích cực các phong trào thi đua của bệnh viện, của ngành y tế.

Lớp đào tạo gây mê hồi sức trong phẫu thuật lồng ngực năm 2014

Buổi học lý thuyết của lớp đào tạo gây mê hồi sức năm 2014

Bác sĩ Barbotin của Hội Bệnh phổi Pháp – Việt đang hướng dẫn gây mê hồi sức cho các học viên lớp đào tạo gây mê hồi sức trong phẫu thuật lồng ngực năm 2014

Hướng dẫn kỹ thuật gây tê ngoài màng cứng giảm đau sau phẫu thuật lồng ngực của lớp đào tạo gây mê hồi sức năm 2014

Lớp đào tạo gây mê hồi sức trong phẫu thuật lồng ngực năm 2016

Buổi học lý thuyết của lớp đào tạo gây mê hồi sức trong phẫu thuật lồng ngực cho các bác sĩ gây mê hồi sức ở các bệnh viện khác năm 2016

     Với mục tiêu lấy người bệnh làm trung tâm, khoa Gây mê hồi sức đã, đang và sẽ luôn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ dựa trên nguồn nhân lực hiện có; phối hợp chặt chẽ với các khoa phòng khác trong bệnh viện; thường xuyên trau dồi y đức, cập nhật nâng cao kiến thức, chuyên môn, tay nghề cho đội ngủ nhân viên trong khoa để đảm bảo công tác chăm sóc, điều trị, phục vụ người bệnh được tốt nhất, với tinh thần trách nhiệm cao nhất, tận tình, chu đáo, mang lại hiệu quả tốt nhất cho người bệnh.

“Gây mê – hồi sức – giảm đau,

An toàn, hiệu quả, bệnh mau phục hồi”.