Cập nhật công tác đấu thầu và Vai trò thuốc ức chế PDE4 trong điều trị bệnh phổi

  1. CẬP NHẬT CÔNG TÁC ĐẤU THẦU THEO THÔNG TƯ 15 /2019/TT-BYT, THÔNG TƯ 58/2016/TT-BTC & THÔNG TƯ 14/2020/TT-BYT  — ThS. DS. Đỗ Văn Dũng Trưởng Phòng Nghiệp vụ Dược Sở Y tế TP HCM.
  2. Vai trò thuốc ức chế PDE4 trong điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính — Bs.CKII. Nguyễn Đình Duy.

 

https://drive.google.com/drive/folders/1P-KeG2OivfVQ_CB8iod-bZmKqyEE8iyc?usp=sharing