Buổi quyên góp Hội mừng xuân tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch

Buổi quyên góp Hội mừng xuân tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch.