XÉT NGHIỆM TB QUANTIFERON GIẢI PHÁP PHÁT HIỆN SỚM BỆNH LAO Ở GIAI ĐOẠN “TIỀM ẨN”