Hướng dẫn khai báo y tế trực tuyến tại nhà – Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch