HỘI THẢO KHOA HỌC CHUYÊN ĐỀ THÁNG 10/2021

SINH HOẠT KHOA HỌC CHUYÊN ĐỀ THÁNG 10/2021

Tiếp tục thực hiện kế hoạch sinh hoạt, hội thảo, hội nghị năm 2021, vừa qua Hội truyền thống Phạm Ngọc Thạch và Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch phối hợp tổ chức thành công chương trình “Hội thảo khoa học chuyên đề trực tuyến năm 2021”, vào lúc 14 giờ 00 đến 16 giờ 00, thứ 4, ngày 20/10/2021. 

Chủ trì:

+ TS. BS. Nguyễn Hữu Lân – Phó chủ tịch Hội truyền thống Phạm Ngọc Thạch, Giám đốc bệnh viện Phạm Ngọc Thạch; 

+ TS. BS CKII. Lê Tiến Dũng – Phó giám đốc bệnh viện Phạm Ngọc Thạch

Chương trình sinh hoạt gồm ba bài báo cáo:

  1. Đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị tràn khí trung thất ở những bệnh nhân viêm phổi do COVID-19 – Báo cáo viên: ThS. BS. Trương Thanh Thiết.
  2. Vai trò chụp cắt lớp vi tính trong chẩn đoán ung thư phổi – Báo cáo viên: BS. CKII. Võ Duy Ân.
  3. Các phương pháp chẩn đoán rối loạn điều hòa gen MET trong UTPKTBN vai trò của giải trình tự thế hệ mới – Báo cáo viên: ThS. BS. Nguyễn Sơn Lam.

https://drive.google.com/drive/folders/1B8IrkLsP2ci34Gpr5m0UDBS81PVdJSsF?usp=sharing

Chương trình đã thu hút đông đảo hơn 140 bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế quan tâm tham gia thảo luận sôi nổi.

Một số hình ảnh của chương trình sinh hoạt khoa học chuyên đề tháng 10/2021: