HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ : “BƯỚC TIẾN MỚI TRONG ĐIỀU TRỊ CHO BỆNH NHÂN BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH VÀ CÁ THỂ HÓA TRONG ĐIỀU TRỊ HEN”

Ngày 27/3/2024 vừa qua, Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch đã phối hợp với Hội truyền thống Phạm Ngọc Thạch và Liên chi Hội Lao và Bệnh phổi Thành phố Hồ Chí Minh cùng sự đồng hành của Công ty GSK đã tổ chức thành công buổi Hội thảo với chuyên đề “Bước tiến mới trong điều trị cho bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và cá thể hóa trong điều trị hen”.
Buổi sinh hoạt được tổ chức theo hình thức trực tiếp cùng với sự tham gia của các bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế đang công tác tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. Buổi sinh hoạt đã diễn ra thành công tốt đẹp với các bài báo cáo khoa học hướng tới cải thiện và nâng cao hiệu quả điều trị cho bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.
Kính mời quý cô chú anh chị tham khảo tài liệu trong buổi hội thảo: https://s.net.vn/iVyk
Trân trọng cảm ơn sự đồng hành của Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, Hội truyền thống Phạm Ngọc Thạch, Liên chi Hội Lao và Bệnh phổi Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty GSK để buổi hội thảo được diễn ra thành công tốt đẹp.
Một số hình ảnh hội nghị: