Nhằm nâng cao chất lượng bệnh viện, Phòng Quản lý chất lượng đã tổ chức tái tập huấn cho tất cả các cán bộ, nhân viên bệnh viện về Công tác Báo cáo sự cố Y khoa, thực hành 5S, hướng dẫn xây dựng lưu đồ (Flow chart).

Do tình hình giản cách xã hội lớp tập huấn được thực hiện dưới hình thức trực tuyến từ ngày 3/3/2021 đến 12/3/2021. Tuy nhiên, lớp vẫn được đông đảo nhân viên tham dự học tập. (Tập huấn trực tuyến bằng video các học viên có thể học bất cứ thời điểm nào trong ngày, có thể xem lại nhiều lần khi cần thiết).

Dưới đây là một số hình ảnh minh họa cho buổi tập huấn trực tuyến trong bối cảnh chống dịch CoV-19.

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG