• 120 Hồng Bàng,
    Phường 12, Quận 5, TP.HCM
  • Hotline
    028 3855 0207

Bảng giá dịch vụ

Giá thuốc 2017

BẢNG KÊ THUỐC TRÚNG THẦU 2016-2017…

Giá vật tư y tế

BẢNG GIÁ VẬT TƯ Y TẾ (Kèm theo Quyết định số 406 /QĐ-PNT-VTTB ngày 31 tháng 08 năm 2017 của Giám Đốc BV Phạm Ngọc Thạch)…