Các trường hợp được ưu tiên khám, chữa bệnh từ 1/1/2024

Các trường hợp được ưu tiên khám, chữa bệnh
Tại Khoản 2, Điều 3, Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 quy định các trường hợp người bệnh được ưu tiên khám, chữa bệnh:
– Người bệnh trong tình trạng cấp cứu,
– Trẻ em dưới 6 tuổi, phụ nữ có thai,
– Người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng,
– Người từ đủ 75 tuổi trở lên,
– Người có công với cách mạng phù hợp với đặc thù của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Nguồn: VTV.vn