[VTV]Trân trọng ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch