HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT APP (ỨNG DỤNG) PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI CHO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH