Thông báo mời chào giá về việc thuê dịch vụ Google Starter cho tên miền bvpnt.org.vn (P.CNTT).