Thông báo mời chào giá về việc thay thế quạt hút buồng nhuộm và thay màng HEPA phòng cấy vi khuẩn ngoài lao (P.VTTTB)