Thông báo mời chào giá về việc ơn, dĩa cắt, ổ khóa theo đề xuất của tổ Sửa chữa, khoa Dinh dưỡng tiết chế và phòng Công nghệ thông tin (P.HCQT)