Thông báo mời chào giá về việc mua máy scan 2 mặt tốc độ cao (P.CNTT).