Thông báo mời chào giá về việc mua ghế inox theo đề xuất của Khoa Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn (P.HCQT)