Thông báo mời chào giá về việc mua bánh xe xoay 15cm theo đề xuất của khoa Kiểm soát Nhiễm khuẩn (P.HCQT)