Thông báo mời chào giá về việc lắp kênh truyền internet sử dụng chung trong bệnh viện năm 2024 (P.CNTT).