Thông báo mời chào giá về việc Hủy hồ sơ bệnh án thường nội trú, ngoại trú năm 2012 (không có phim X-Quang) (P.HCQT)