Thông báo mời chào giá về việc hiệu chuẩn đầu dò đo độ dẫn điện cho hệ thống nước RO của khoa Sinh hóa (P.VTTTB)