Thông báo mời chào giá về việc cung cấp tủ sắt theo đề xuất của Phòng Khám Một Điểm Dừng (P.HCQT)