Thông báo mời chào giá về việc cung cấp tủ sắt quần áo 2 cánh theo đề xuất của khoa B1 (P.HCQT)