Thông báo mời chào giá về việc cung cấp thùng nhựa, rổ nhựa theo đề xuất của khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn (P.HCQT)