Thông báo mời chào giá về việc cung cấp rổ nhựa theo đề xuất của khoa Khám bệnh (Phòng khám theo yêu cầu) (P.HCQT)