Thông báo mời chào giá về việc cung cấp ổ khóa dây theo đề xuất của phòng Vật tư trang thiết bị (P.HCQT)