Thông báo mời chào giá về việc cung cấp nệm, vỏ bọc nệm theo đề xuất của các khoa (P.HCQT)