Thông báo mời chào giá về việc cung cấp mực, linh kiện máy in