Thông báo mời chào giá về việc cung cấp đường truyền internet phục vụ cho việc tiếp nhận người khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng CCCD gắn chíp, hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID hoặc VneID (P.CNTT).