Thông báo mời chào giá về việc cung cấp điện thoại bàn theo đề xuất của khoa Cấp cứu Ngoại chẩn và phòng Công tác Xã hội (P.HCQT)