Thông báo mời chào giá về việc cung cấp dịch vụ Hủy phim X-Quang được tách ra từ hồ sơ bệnh án thường nội trú, ngoại trú năm 2012 (P.HCQT)