Thông báo mời chào giá về việc cung cấp con dấu theo đề xuất của khoa Cấp cứu ngoại chẩn và phòng Kế hoạch Tổng hợp (P.HCQT)